Forandringsfabrikkens arbeid mot vold og overgrep

Forandringsfabrikken har siden 2014 snakket med 500 barn som har vært utsatt for vold eller overgrep. Mange har aldri fortalt hjelpeapparatet om hva de har opplevd. Noen svar går igjen på spørsmålet om hvorfor de ikke har fortalt. Norge bør lytte godt til deres råd om hvordan vi kan møte barn for at de skal kunne fortelle om vold og overgrep.

Forandringsfabrikken inviterer barn til å dele erfaringer og råd om møtet med hjelpesystemene. Målet er at deres råd skal bidra til at barnehage, skole, psykisk helsetjenester, barnevern og rettsapparat og at barn skal kunne fortelle trygt til voksne om
det som gjør vondt i livet.

Dette gjør Forandringsfabrikken på vold og overgrep:

  • Kunnskapsinnhenting
  • Kunnskapsformidling
  • Gir råd til politikere og myndigheter

Kunnskapsinnhenting

(Foto: Barn som har opplevd vold eller overgrep har viktige råd til Norge. De vet hva som er nyttig hjelp. Fotograf er Morten Brun.)

De siste ti årene har Forandringsfabrikken møtt 500 barn og unge fra hele Norge, med erfaring fra vold eller overgrep. Kunnskapsinnhentingen innebærer alltid å lytte til erfaringene fra møtet med hjelpesystemet, og innhente råd om hva som er nyttig hjelp.

I 2019 publiserer Forandringsfabrikken en ny rapport om barns rettssikkerhet. 110 barn og unge har delt erfaringer om møtet med politi og rettsvesen, og om anmeldelser. Undersøkelsen «Rett og Sikkert» er støttet av Justisdepartementet.

Tidligere har vi utført disse undersøkelsene om vold og overgrep:

ForandringsMetodikk er metoden Forandringsfabrikken bruker for å hente inn kunnskap. Den er inspirert av Participatory Learning and Action (PLA), en godt utprøvd metode innen samfunnsutvikling.

Kunnskapsformidling

(Foto: Voksne må vise følelser for at barn skal kunne fortelle. Det er et av hovedsvarene fra Forandringsfabrikkens undersøkelser. Fotograf er Morten Brun.)

Unge som ønsker det kan bli med å formidle kunnskapen fra undersøkelsene til myndigheter, fagfolk og utdanningene. Proffene presenterer hovedsvar fra undersøkelsene og gir viktige råd til Norge.

Noen av hovedsvarene fra barn om vold og overgrep er:

  • Voksne i systemene må dele mer av seg og vise følelser for at barn og unge skal kunne fortelle om vold og overgrep. 


  • Når barn eller unge har fortalt til en voksen, må ikke den voksne skynde seg mer enn barnet ønsker. Ting må gjøres i samarbeid med barnet og i en rekkefølge som hele tiden gjør det trygt for barnet. Ingenting må gjøres uten at det er avtalt med barnet. Hvis ikke kan barnet eller ungdommen miste tillit. 


  • Voksne må ikke bruke snakketeknikker i samtaler med barn, det forhindrer at erfaringer om vonde ting, kommer fram. 


  • Dagens fokus på barnets atferd og programmene som tas i bruk for å ”behandle” dårlig atferd, kan dekke til historier om vold og overgrep og kan bidra til at livet blir verre for barn og unge.

Forandringsfabrikken har gjennomført 15 tverrfaglige fagkonferanser med tema ”Klokhet mot vold” over hele Norge i 2016-17. Her har mer enn 2500 fagfolk fra kommunehelsetjeneste, BUP, barnevern, PPT, politi, barnehus, fylkesnemnd og tingrett deltatt. Det har også advokater, forskere og ansatte på utdanningsinstitusjoner for barnevern, sosionom og vernepleier.

Råd til myndigheter og politikere

(Foto: Proffer fra Forandringsfabrikken presenterer råd fra barn til statssekretrær Knut Morten Johansen (FRP) og seniorrådgiver Arnt Even Hustad i Justis- og beredskapsdepartementet mars 2018.)

Proffene gir også innspill til lover, forskrifter og retningslinjer. Målet er at dette utvikles i tråd med kunnskapen fra barn om hva som er nyttig og trygg hjelp.

Les høringsinnspillet til «Svikt og svik» i Forandringsfabrikken Kunnskapssenter.

Proffene deler gjerne kunnskap med fagfolk, studenter, politikere og andre som arbeider for å møte barn som har opplevd vold og overgrep, på kloke måter. Ta gjerne kontakt med oss for foredrag og møter:)