Bli proff i Forandringsfabrikken!


Proffer er unge med erfaring fra barnevern, psykisk helsevern, andre hjelpesystemer eller skole. Vi kaller dem "proffer" fordi de er proffe på systemet de er i. Derfor har de viktig kunnskap å lytte til. Alle mellom 12 og 19 år kan bli proff i Forandringsfabrikken.

Som proff er man med og endrer systemene ved å dele erfaringer og gi råd til forbedringer. Hvordan har du blitt møtt av voksne som har fungert bra? Hva kunne de voksne ha gjort annerledes for at hjelpen skulle bli mer nyttig?

Som aktiv proff i Forandringsfabrikken møter man mange unge som kan bli venner for livet. Vi arrangerer jevnlige samlinger for proffer rundt i landet, og har også en årlig sommerleir, ProffCamp.

Vil du bli proff? Finn din lokale kontaktperson her


Det finnes mange ulike proffer, noen av de er disse:

  • SkoleProffene
  • PsykiskhelseProffene
  • BarnevernsProffene

Proffene i media og oppfølging av proffer

"

Som proff er du med på å gjøre livet bedre for barn og ungdommer som kommer etter deg.