Kjære oppvekstarbeidere

VONDT inni mange av oss

Å holde barn inne, kan lage mye vondt inni mange av oss. Ingen vet hvor vondt det blir eller hvor lenge det vonde vil sitte i. Vondt fra brått å bli sendt hjem, uten å kunne gå ut. Vondt fra at det skjedde uten prater og avtaler med oss. Vondt fra savn av venner, som og kan lage ensomhet. Vondt fra noe som kan skje hjemme, når familien blir lukket inne.

Voksne kan holde kontakt, små barn kan ikke det på samme måte og ikke alle større barn og ungdommer heller. Mange av oss som lever i utrygghet hjemme, trenger veldig å treffe noen vi er trygg på, for å komme bort fra redde, ensomme og vonde følelser. Vi ber dere derfor veldig sterkt om å hjelpe til med å gi barn tilbake fellesskap, noe som er normalt og noe som kan gi håp.

ALLE trenger nå spesielt å vite

 • hva voksne eller andre barn ikke har lov til å gjøre mot barn og unge
 • hvem utenfor hjemmet vi kan kontakte, hvis det trengs
 • Barn og voksne må være hjemme for at viruset ikke skal spre seg
  Viruset er farlig for de eldste og de som er syke og ikke for de fleste andre
 • At det dør ca 1000 hver eneste vinter av vanlig influensa
 • At mange jobber hardt for å lage vaksine mot Korona

ALLE må treffes direkte

I barnehage, skole, skolehelsetjeneste og barnevernstjeneste
Dere er veldig viktige nå, vi trenger dere mer enn noen gang
Vi tror kanskje ikke dere vet hvor viktige dere er
Dere kan være livreddere for barn og unge rundt i Norge
Det er veldig skummelt når et land sier at alle barn må være hjemme

 • ALLE barn i hver kommune i Norge må snakkes med direkte nå
 • ALLE barn må kunne ta kontakt med noen de kjenner, også på kveldstid
 • ALLE barn må få snakke med en som de er trygg på
 • ALLE barn trenger kontakt med noen de er trygg på
 • ALLE som går uten barnehage eller skole, må ha minst en voksen som de kjenner, som følger dem opp
 • En som dere tenker barnet er tryggest mulig på, må ta kontakt med hvert enkelt barn
  Dere kan ikke vite hvem av oss som trenger dere nå. For en del av oss er dette ikke foreldrene
 • Denne voksne må spørre om det er noen barnet trenger å snakke med
  Barn forteller ikke om noe vondt, hvis det ikke kjennes trygt nok å fortelle

Til barnehagene

Alle barnehagene lager en plan for hvordan de skal følge opp barna
Alle barnehagebarn får snakke med en voksen, i telefonen, hver dag

Treffe alle barn utenfor hjemmet
Alle barnehager lager en plan for hvordan de skal følge opp barna
Barnehagelærere fordeler ungene mellom seg
Foreldrene må få vite at barnehagen treffer alle barn, utenfor hjemmet
Hvert barn får treffe en voksen fra barnehagen, 1-2 ganger i uka
Det kan være flere barn samlet når dere treffes
Det må være nok tid til å leke litt og prate litt, med hvert enkelt barn

Sånn bør praten gjøres
Den voksne må si til barnet at ikke noe av det de prater om vil sies videre,
uten at det er avtalt med barnet. På slutten av praten må den voksne og barnet avtale
akkurat hva og til hvem noe sies, hvis noe må sies videre.

Spørsmål hvert barn må få:
Hva gjør du om dagene, nå når du må være hjemme?
Er det noe som bra eller gøy? Er det noe som er vondt eller vanskelig?
Har du en voksen du kan snakke med hvis noe er vondt eller vanskelig
og vet du hvordan du kan ta kontakt med denne voksne?
Hva ønsker du at skal skje framover?

Til skolene

Alle skoler lager en plan for hvordan de skal følge opp elevene.
Alle skoler kan ha en telefon der elevene kan ta kontakt, både dag og kveld.
Elevene må kunne sende melding til en voksen de er trygg på, også på kveldstid

Hver elev kontaktes direkte, av kontaktlærer eller miljøarbeider
Skolen fordeler elevene mellom de voksne på skolen etter hvilke voksne de tenker er tryggest mulig for elevene. Denne voksne må spørre eleven om det er en annen voksen som barnet trenger å snakke med. Barn forteller ikke om noe vondt, hvis det ikke kjennes trygt nok å fortelle.

Treffe alle elevene utenfor hjemmet
Hvert enkelt barn må få treffe en voksen fra skolen, utenfor hjemmet
Det kan være flere barn samlet når dere treffes
Foreldrene må få vite at dere treffer alle barn
Det må være nok tid til å prate litt, med hver enkelt elev
Dette må skje minst en gang hver uke per elev, helst to

Sånn bør praten gjøres
Den voksne må først si til barnet at ikke noe av det som de prater om, vil sies videre, uten at de avtaler det seg imellom. På slutten av praten må den voksne og barnet helt konkret avtale hvis noe skal sies videre. Det må avtales hva som skal sies, til hvem, hvordan og når.

Spørsmål hver elev må få:
Hva driver du med om dagene, nå når du må være hjemme?
Er det noe som bra? Er det noe som er dumt eller vondt?
Har du en voksen du kan snakke med hvis noe er dumt og vet du hvordan du kan ta kontakt med denne voksne?
Hva ønsker du at skal skje framover?

Koselige ukeplaner:
I ukeplanene må det stå koselige ting, for å inspirere og gi varme. Varme ord, tips til noe koselig barna kan gjøre, tips til hvordan hjelpe andre. Den må og minne oss på at det kommer andre tider, når dette er over. Elevene kan skrive om hvordan de kjenner seg nå, ta opp en kort film/lyd, om hva de gjør og hvordan de har det.

Til barnevernsarbeidere

Alle barn med tiltak fra barnevernet, må kunne gå på skolen eller i barnehagen.
Dette gjelder også alle barn i undersøkelse og hjelpetiltak, også de med foreldreveiledning.
Bare barna selv må kunne takke nei til dette. Så langt det er
mulig, snakk direkte med barna om dette, ikke via foreldrene.

For de få barna som ikke er på skole eller barnehage
Hvert enkelt barn må få treffe sin kontaktperson Foreldrene må få vite at barnevernet nå treffer alle barn i barnevernet Dette må skje minst en gang hver uke, helst to Barn må kunne sende melding til kontaktpersonen sin også på kveldstid.

Sånn bør praten gjøres
Den voksne må først si til barnet at ikke noe av det som de prater om, vil sies videre, uten at de avtaler det seg imellom. På slutten av praten må den voksne og barnet helt konkret avtale hvis noe skal sies videre. Det må avtales hva som skal sies, til hvem, hvordan og når.

Spørsmål til hvert barn:
Hva driver du med om dagene, nå når du må være hjemme? Er det noe som bra? Er det noe som er dumt eller vondt? Har du en voksen du kan snakke med hvis noe er dumt og vet du hvordan du kan ta kontakt med denne voksne? Hva ønsker du at skal skje framover?

Til helsesykepleiere

Alle barn og unge som helsesykepleiere har jevn kontakt med, må nå kontaktes, så langt dere helsesykepleierne kan få det til. Alternativt gjør andre det i deres sted. Barn eller unge må kunne sende melding til den voksne også på kveldstid.

Sånn bør praten gjøres
Den voksne må først si til barnet at ikke noe av det som de prater om, vil sies videre, uten at de avtaler det seg imellom. På slutten av praten må den voksne og barnet helt konkret avtale hvis noe skal sies videre. Det må avtales hva som skal sies, til hvem, hvordan og når.

Spørsmål til hvert barn:
Hva driver du med om dagene, nå når du må være hjemme?
Er det noe som bra? Er det noe som er dumt eller vondt?
Har du en voksen du kan snakke med hvis noe er dumt og vet du hvordan du kan ta kontakt med denne voksne?
Hva ønsker du at skal skje framover?

Til lavterskeltilbudene

Kommunen styrker det oppsøkende arbeidet ute, ovenfor alle barn og unge.
Lavterskeltilbud holder noe åpent, så langt det er mulig, for å kunne ta imot små grupper med unge, som har behov for å snakke med voksne.

De som jobber i uteseksjonen må ta jevnlig kontakt med sine ungdommer. Helst annen hver dag. Det er viktig at dere prioriterer å møte ungdommene fysisk, med en meters avstand. Det er også lurt at dere vandrer litt rundt, der dere vet ungdommer som har det vanskelig henger.

Nå som det ikke er skole, kan mange av de ungdommene som ikke har det bra samles, og da er det viktig at uteseksjonen er til stede, forklarer hvorfor hverdagen er som den er og at de er der hvis ungdommene vil prate. Det er bedre at uteseksjonen er til stede, enn politiet.


Varmevideo til alle barn og unge

Hva om alle dere oppvekstarbeidere lager små varmevideoer til barn og unge? Hver barnehagelærer, lærer, helsesykepleier eller barnevernsarbeider lager små videoer til sine barn. Med varm stemme, om varme og koselige ting. Videoen kan gi ro og håp og minne oss på hvor vi kan ta kontakt, hvis vi trenger kontakt